Ότι περνώ είναι η δύναμή μου
κι όταν με τα κύματα παλεύω
ψάχνω το μονοπάτι του ονείρου
Το δρόμο που χαράζει το φεγγάρι
όταν η θάλασσα γίνεται γυαλί.
Κι όταν μες στη φουρτούνα χάνομαι
ένα φάρο ψάχνω
ένα χαμόγελο είναι αρκετό.
Τα βράχια να αποφύγω
στη στεριά να ξαναβγώ!
(25-11-2001)
.